23.7. - 26.7. 2024 ZAVŘENO     Vážení zákazníci, z důvodu celofiremní dovolené bude eshop i prodejna mimo provoz   Poslední spedice skladového zboží je pondělí 22.7.2024   Od 29.7. bude běžný provoz    Děkujeme za pochopení Tým Ebenel     

Dr. Schutz CC PU - čistič 750 ml

Kód: 4500CC0715075007
1 hodnocení
Značka: Dr. SCHUTZ
258 Kč / ks 213,22 Kč bez DPH
Skladem (4 ks)
Můžeme doručit do:
23.7.2024
Možnosti doručení

Doporučujeme na údržbu vinylových podlah.

Ideální čistící přípravek pro čištění po pokládce a pro denní čištění všech podlahovin s výrobní PU/PUR úpravou povrchu nebo s ochranným PU-nátěrem. Vysoká čistící schopnost. Rozpouští účinně nečistoty a tuky. Možno používat v čistících automatech.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 
PU čistič
 

Vydatnost: Balení 750 ml / 750 m2

POPIS PRODUKTU:

Čistící koncentrát pro čištění po ukončení pokládky a pro běžné čištění všech elastických podlahovin s výrobní PU/PUR-povrchovou úpravou nebo všech povrchů ošetřených Dr. Schutz PU Systémem.

• Vynikající vázání nečistot i u znečištění s obsahem mastnot.
• Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojů.
• Čištění beze šmouh.
• Splňuje požadavky normy DIN 18032 (kluznost) a DIN EN 14904 (tření) pro sportovní povrchy.

 

OBLASTI POUŽITÍ:

Všechny podlahoviny s výrobní PU-/PUR-úpravou povrchu nebo ošetřené Dr. Schutz PU Systémem – tj. PVC, Linoleum nebo kaučuk (guma).
Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin, které najdete na www.dema-dekor.cz.
 

 

POUŽITÍ:

Čištění po ukončení pokládky:
Hrubé nečistoty zamést nebo vysát. Na silné znečištění zředit PU-čistič s vodou v poměru 1:10 (1 litr na 10 litrů vody), při malém znečištění je možno koncentraci zvýšit podle stupně znečištění povrchu. Čistící roztok nanést na podlahovinu a po krátké době působení povrch vydrhnout kartáčem. U velkých ploch použít jednokotoučový rotační stroj SRP 1 s červeným padem nebo kartáčem. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu (např. Vysavač PS 27) nebo stáhnout gumovou stěrkou a odsát širokými savými mopy. Následně celou plochu přečistit čistou vodou až do úplné neutralizace.

Běžné čištění:
PU-čistič zředit s vodou v poměru 1: 200 (50 ml na 10 litrů vody) a podlahu tímto roztokem vytřít.
Při použití v čistících automatech může být koncentrace zvýšena až na 1 : 400 (25 ml na 10 litrů vody).

Upozornění: Citlivé a choulostivé povrchy (např. dřevo, kov) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku.

SPOTŘEBA:
 
Čištění po ukončení pokládky: cca 2 litry na 100 m2
 
Běžné čištění: cca 0,1 litru na 100 m2

SKLADOVÁNÍ :


Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Doba použitelnosti minimálně 24 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřeném obalu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.


TECHNICKÁ DATA:

Obsah látek: méně než 5% neionické povrchově aktivní látky, méně než 5% anionické povrchově aktivní látky. Obsahuje parfémy (LIMONENE), rozpouštědla. pH: 9,5 (Koncentrát) ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů. CLP: GHS07. Pozor. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah / obal dle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů. Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktů s nízkým obsahem škodlivých látek. Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Dbát na naše objektově specifická doporučení na ošetřování a čištění konkrétních podlahovin, která najdete na www.dema-dekor.cz.
 

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů: - Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav. - Bezpečnostní list. Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.demadekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Doplňky
Záruka: 2 roky
Balení: 750 ml
Vydatnost: 750 m2